Tjeneste

Bønn

Prayer


Vi har ukentlige bønnemøter hver onsdag fra kl 18.30 - 19.00


Kontaktperson: Odd Espedal

tlf  94 50 67 11


Vi har bønn før søndagsmøtemøte
fra kl 10.30 til 11.00


Lovsang

Worship


Vi har flere lovsangsteam som bytter på å lede lovsangen på søndagsmøtene.


Kontaktperson:

Eugene Olsen, tlf 91 85 19 14
We have several worship teams that alternate the leading of the worship in our Sunday services.


Contact:

Eugene Olsen, tlf 91 85 19 14Undervisning

Teaching


Ansvar for undervisning: Menighetens ledelse ved pastor.Møteledelse

Presiding


Ansvar for møteledelse: Menighetens ledelse v. pastor
Tolketjeneste

Simultaneous interpreting


Simultantolkning fra norsk til engelsk under søndagsmøtene.

Kontaktperson:

Aslaug Margareth Vasshus

mob 41 54 59 90
Simultaneous interpreting  (Norwegian to English) during Sunday services.

Contact:

Aslaug Margareth Vasshus

mob 41 54 59 90Møtevert

Meeting host