Møteplan

Dato/tid

Date/time

Møteleder
Presider

Taler
Speaker

Lovsang
Worship

Miksebord
Soundboard

Møtevert
Meeting host

Tolk
Interpreter

Barnekirken
Children's Ministry

Søn 23.jan

Kjell Stadheim

Grethe Hansson Hatleskog

Eugene Olsen

Kjetil

Anne-Marta

Lillian

Søn 30.jan 

Odd Espedal

Hans Petter
Martinsen

Kjell Arne
Tørresen

Kjetil og Lærllng

Berit Stensvik

Benjamin

Odd og Elna

AVLYST

Cancelled

AVLYST

cancelled

AVLYST

cancelled

AVLYST

cancelled

AVLYST

cancelled

AVLYST

cancelled

AVLYST

cancelled

AVLYST

cancelled

Søn 13.feb

Kjell  Stadheim             

Berned Abootorabi  

Evangelisk gateteam   

Kjetil

Tove Lilleland

Benjamin

Lillian

Søn 20.feb

Odd Espedal

Alain Fassotte   

Evangelisk gateteam

Odd Ivar

Anne-Marta

Aslaug

Lillian

Søn 27.feb

Benjamin

Kjell Stadheim 

Evangelisk gateteam

Kjetil

Berit Stensvik

Aslaug

Lillian

Søn  6.mars

Tor Inge             

Jan Torland 

Jan Torland 

Odd Ivar

Laila Øglænd 

Aslaug

Familiemøte

med Pizza

Søn 13.mars

Kjell  Stadheim

Harald Mydland   

Harald tar med 

Rita

Tove Lilleland

Benjamin

Odd og Elna

Søn 20.mars

Tor Inge

Berned Abootorabi

Evangelisk Sangteam

Odd Ivar

Anne-Marta

Benjamin

Lillian

Søn 27.mars

Odd Espedal

Jan Ove Høgsveen

Eugene

Kjetil

Berit Stensvik

Lillian

Søn   3.april

Aslaug

Tor Inge Vasshus

Evangelisk gate- og sangteam

Odd Ivar

Laila Øglænd 

Benjamin

Familiemøte

med Pizza

Søn 10.april

Kjell  Stadheim

Philip Ljungquist

UIO Husband

Kjetil

Tove Lilleland

Lillian

Søn 17.april

Tor Inge

Benjamin Greiner

Evangelisk gate- og sangteam

Kjetil

Anne-Marta


Odd og Elna

Søn 24.april

Odd

Eugene Olsen

Eugene Olsen

Kjetil

Berit Stensvik

Aslaug

Lillian

Søn  1.mai

Kjell

Aslaug Vasshus

Evangelisk gate- og sangteam

Odd Ivar

Laila Øglænd 

Benjamin

Familiemøte

med Pizza

Søn  8.mai

Odd

Halvard Hasseløy

Lillian m/Team

Kjetil

Tove Lilleland

Benjamin

Lillian

Søn 15.mai

Benjamin

Tore Haugen

Evangelisk gate- og sangteam

Tor Inge

Berit Stensvik

Odd og Elna

Søn 22.mai

Tor Inge

Kjell Stadheim

Evangelisk gate- og sangteam

Kjetil

Berit Stensvik

Benjamin

Lillian

Søn 29.mai

Odd

Sudip Khadka

Evangelisk gate- og sangteam

Odd Ivar

Laila Øglænd 

Aslaug

Lillian

Søn   5.juni

Kjell

June Ehrenberg

Evangelisk gate- og sangteam

Kjetil

Tove Lilleland

Aslaug

Familiemøte

med Pizza

Søn 12.juni

Benjamin

Philip Ljungquist

UIO husband

Odd Ivar

Anne-Marta

Odd og Elna

Onsdager


BØNNEMØTE
18:30 - 19:00


DORKAS bibelgruppe

kl.19 - 21
kom gjerne 18:30
small talk