Møteplan

Dato/tid

Date/time

Møteleder
Presider

Taler
Speaker

Lovsang
Worship

Miksebord
Soundboard

Møtevert
Meeting host

Tolk
Interpreter

Barnekirken
Children's Ministry

Søn 21.aug

Aslaug

Tor Inge Vasshus

Evangelisk gate- og sangteam

Odd Ivar

Anne-Marta

Benjamin

Lillian

Søn 28.aug

Tor Inge

Odd Espedal

Evangelisk gate- og sangteam

Odd Ivar

Berit Stensvik

Benjamin

Odd og Elna

Søn  4.sept

             

Familiemøte

med Pizza

Søn   2.okt

Familiemøte

med Pizza

Søn  6.nov

Familiemøte

med Pizza

Søn   4.des

Familiemøte

med Pizza

Onsdager


BØNNEMØTE
18:30 - 19:00


DORKAS bibelgruppe

kl.19 - 21
kom gjerne 18:30
small talk