Fellesskap

Søndagsmøter

Sunday service


Søndagsmøtene holdes i SKFs lokaler i Sparebank 1-bygget i Solakrossen, og begynner kl 11. Bønn, lovsang og undervisning, egen barnekirke. 
Our Sunday service is held in the SCF location in the Sparebank 1 building in Solakrossen, and starts at 11 am. Prayer, worship, teaching, and the children have their own Children's Ministry.Bønnemøter

Prayer meetings


Det er bønnemøte hver tirsdag i SKFs lokaler, kl 18.30. Kontaktperson: Bente Scheie Haga, tlf 93626805.


There is a prayer meeting every Tuesday in the SCF location, at 6.30 pm.

Contact: Bente Scheie Haga, tel 93626805.Barnekirken

Childrens ministry


Hver søndag har vi barnekirke. Ca 10-20 barn møtes for å lære om Gud og ha fellesskap. Kontakt: Jennifer Wells, tlf    968 08 268.


Every Sunday there is a special meeting for children. The children learn about God and have fellowship. Contact: Jennifer Wells,  tel 968 08 268Cellegruppe

Cell group


Dorkasgruppen: Dypdykk i Bibelen, bønn og forbønn. Åpent for alle. Hver onsdag i SKFs lokaler, kl 19.30. Kontaktpersoner: June, tlf 93639311. Kjell, tlf 91337360.
The Dorkas group: Comprehensive Bible study and prayer. Open to everybody. Every Wednesday at 7.30 pm, at SCF. Contacts: June, tel: 93639311. Kjell, tel: 91337360.

Bønnemøter for kvinner

Women's prayer meetings


Onsdager kl 10.30 holdes det bønnemøte for kvinner. Det varierer hvor møtene holdes, og dette opplyses på søndagsmøtet, eller man kan ta kontakt med Annvår Lura, tlf 92499452.

Women's prayer meetings are held on Wednesdays at 10.30 am. Locations vary and are given on the Sunday service, or by contacting Annvår Lura, tel: 92499452.