Om oss

 

Sola Kristne Fellesskap er medlem av Det Norske Baptistsamfunn. Vi  er en selvstendig menighet som bekjenner Jesus Kristus som vår Frelser og Herre, og tror at Bibelen er Guds ufeilbarlige ord.

 

Bibelen er menighetens eneste rettesnor for tro, liv og lære. Vi tror at Bibelen ble skrevet av menn under overnaturlig inspirasjon, at den inneholder absolutt sannhet, er uten feil, og derfor er og alltid vil være den eneste fullstendige og definitive åpenbaring av Guds vilje som er gitt mennesket.

 

Med Bibelen forstår vi at samlingen av 66 bøker, fra 1. Mosebok til og med Johannes Åpenbaring, slik de opprinnelig ble skrevet, ikke bare er en formidler av Guds egne ord, men er Guds Ord. Med overnaturlig inspirasjon mener vi at de hellige menn som nedskrev Bibelen ble drevet til dette ved Den Hellige Ånd, slik at de på overnaturlig vis ble gitt det de skrev, og at det i disse skrifter ikke finnes feil.

 

 

 

About  Sola  Christian Fellowship

 

Sola Christian  Fellowship is a member of The Norwegian Baptist Society. We are an independent congregation who confess to Jesus Christ as our Lord and Saviour, and believe that the Bible is God's  infallible words. 

 

For Sola Christian Fellowship, the Bible is the only guide for faith, life and teaching. We believe the Bible to be written by men under supernatural inspiration, that it contains absolute  truth, is faultless, and therefore is and always will be the only complete and definite revelation of Gods will, given to man.

 

By  "the Bible"  we understand that the 66 books from Genesis to Revelation, in their original form, are not  only reproductions of God's word, but are God's words. By "super inspiration" we imply that the holy men who wrote the Bible were given to do thusly by the Holy Spirit, and so in a supernatural manner were given the words and that these scriptures are infallible.

 

 

 


Kontakt oss 

 Contact usPastor: Kjell W. Stadheim

Tlf: 91 33 73 60

Email: kjell.stadheim@gmail.comBesøksadresse: Soltunvegen 1

4050 Sola

3. etg, inngang fra baksiden.

Klikk på kartet for veibeskrivelse.


Location: Soltunvegen 1, 4050 Sola

3rd floor, back entrance.

Click on map for directions.


Forretningsadresse Billing address

Solakrossen

Pb 215

4097 SOLA
Kontonummer 

Account number

3206.2048270Organisasjonsnummer 

Organization number 

981536096