Sola Kristne Fellesskap

 

Bønn

Prayer

 

Vi har ukentlige bønnemøter hver tirsdag fra kl 18.30 - 20.00

 

Kontaktperson: Bente Haga

tlf 936 26 805

 

Vi har bønn før søndagsmøtemøte fra kl 10.30 til 11.00

 

Lovsang

Worship

 

Vi har flere lovsangsteam som bytter på å lede lovsangen på søndagsmøtene.

 

Kontaktperson:

Eugene Olsen, tlf 91851914

 

 

 

We have several worship teams that alternate the leading of the worship in our Sunday services.

 

Contact:

Eugene Olsen, tlf 91851914

 

 

 

Undervisning

Teaching

 

Ansvar for undervisning: Menighetens ledelse ved pastor.

 

Møteledelse

Presiding

 

Ansvar for møteledelse: Menighetens ledelse v. pastor

 

 

 

Tolketjeneste

Simultaneous interpreting

 

Simultantolkning fra norsk til engelsk under søndagsmøtene.

Kontaktperson:

Ingrid Asher Olsen, tlf 97087027, e-mail: ingridasherolsen(a)me.com

 

 

Simultaneous interpreting (Norwegian to English) during Sunday services.

Contact:

Ingrid Asher Olsen, tel 97087027, e-mail: ingridasherolsen(a)me.com

 

 

Møtevert

Meeting host

Copyright © All Rights Reserved