Sola Kristne Fellesskap

 

Kontakt oss

Contact us

 

 

Pastor: Kjell W. Stadheim

Tlf: 91 33 73 60

Email: kjell.stadheim@gmail.com

 

 

Besøksadresse: Soltunvegen 1

4050 Sola

3. etg, inngang fra baksiden.

Klikk på kartet for veibeskrivelse.

 

Location: Soltunvegen 1, 4050 Sola

3rd floor, back entrance.

Click on map for directions.

 

Forretningsadresse Billing address

Solakrossen

Pb 215

4097 SOLA

 

 

 

Kontonummer

Account number

3206.2048270

 

 

Organisasjonsnummer

Organization number

981536096

 

 

 

Sola Kristne Fellesskap er medlem av Det Norske Baptistsamfunn. Vi er en selvstendig menighet som bekjenner Jesus Kristus som vår Frelser og Herre, og tror at Bibelen er Guds ufeilbarlige ord.

 

Bibelen er menighetens eneste rettesnor for tro, liv og lære. Vi tror at Bibelen ble skrevet av menn under overnaturlig inspirasjon, at den inneholder absolutt sannhet, er uten feil, og derfor er og alltid vil være den eneste fullstendige og definitive åpenbaring av Guds vilje som er gitt mennesket.

 

Med Bibelen forstår vi at samlingen av 66 bøker, fra 1. Mosebok til og med Johannes Åpenbaring, som slik de opprinnelig ble skrevet, ikke bare er en formidler av Guds egne ord, men er Guds Ord. Med inspirasjon mener vi at de hellige menn som nedskrev Bibelen ble drevet til dette ved Den Hellige Ånd, slik at de på overnaturlig vis ble gitt det de skrev, og at det i disse skrifter ikke finnes feil.

 

 

 

About Sola Christian Fellowship

 

Sola Christian Fellowship is a member of The Norwegian Baptist Society. We are an independent congregation who confess to Jesus Christ as our Lord and Saviour, and believe that the Bible is God's infallible words.

 

For Sola Christian Fellowship, the Bible is the only guide for faith, life and teaching. We believe the Bible to be written by men under supernatural inspiration, that it contains absolute truth, is faultless, and therefore is and always will be the only complete and definite revelation of Gods will, given to man.

 

By "the Bible" we understand that the 66 books from Genesis to Revelation, in their original form, are not only reproductions of God's word, but are God's words. By "inspiration" we imply that the holy men who wrote the Bible were given to do thusly by the Holy Spirit, and so in a supernatural manner were given the words and that these scriptures are infallible.

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved