Sola Kristne Fellesskap

 

Nettstedet er under konstruksjon

 

Besøksadresse: Soltunvegen 1, 4050 Sola

3. etg, inngang fra baksiden.

Tlf: 47812820

 

 

 

 

Location: Soltunvegen 1, 4050 Sola

3rd floor, back entrance.

Phone: 47812820

Copyright © All Rights Reserved